Laddar hemsidan...

Information

Studenter från årskurs två i visuell kommunikation vid Beckmans designhögskola tolkar Beijerinstitutets forskning kring fiske och vattenbruk och dess påverkan på världshaven.


svenskttenn.se
beckmans.se
beijer.kva.se


Ställdes ut på Svenskt Tenn våren 2018 (17‑29 januari).

Index

Agnes Vannerus Lindblom

I min hand

Dumpade fisknät driver okontrollerat i havet, sveper död omkring sig och rubbar ekosystem. De kallas spöknät och utgör ett av de största hoten mot vår marina miljö. Fiskar och däggdjur fastnar i spöknäten och möter en plågsam död. Enda sättet att stoppa spökfisket är att ta upp näten fiskeindustrin lämnat kvar.

Påsarna är gjorda av återvunnet spöknät från havets botten. En påminnelse i din hand om att använda din konsumentkraft och göra rätt val. Du kan – genom att uppmärksamma och välja bort – städa upp haven och rädda liv.

Anders Lindén

Tänk vad mycket vatten det finns, ändå ser vi bara det översta

Sedan havet gav oss liv har människan lockats av dess mystik och livgivande resurser, en möjlighet beroende av respekt, och hotad av vår bekvämlighet.Varje år hamnar upp till 12,7 miljoner ton plast i våra hav och i vårt vatten. Spåren ser vi både i det tydliga och det osynliga, genom öar av skräp, i magarna på utrotningshotade djurarter, och som kemikalier i vårt dricksvatten.

Redan på 1500-talet användes ryatekniken av skandinaviska fiskare och sjömän för att göra tåliga och varma filtar att ha med sig ut på haven. Denna ryamatta är gjord av spår från vår vardagskonsumtion, upplockat ur vattnet, i hemmet och det offentliga rummet.

Carl Cavallius

Laga hav

Övergödning och överfiske hotar de globala fiskbestånden och de marina ekosystemen. Rapporter visar att fiskbestånden i genomsnitt har halverats de senaste 40 åren och detfinns omkring 400 döda zoner världen över. Detta innebär en enorm utmaning då efterfrågan på fisk förväntas öka med 50 miljoner ton redan vid 2025. Men det finns alternativa råvaror som till och med kan bidra till en bättre havsmiljö.

Odlade alger och musslor renar havet på kvävande näringsämnen och bidrar till ett friskare ekosystem utan att ta vare sig plats på land eller behöva energikrävande foder. En blåmussla kan till exempel rena 8-10 liter vatten i timmen. Samtidigt innehåller de även viktiga näringsämnen för oss människor. Om fler efterfrågade närproducerade alger, musslor och ostron på tallriken skulle det innebära utökade odlingar och friskare hav. Laga hav är en samling recept och fakta som syftar till att inspirera till framtidens sjömat.

Emelie Maxdotter

Tallrikskompassen

För att fiskarna ska kunna simma lugnt måste vi som konsumenter göra aktiva val kring vad vi äter. Idag är mer än 30 procent av världens fiskbestånd utfiskat och fiskdisken är en snårig djungel av miljömärkningar, hotade arter och tveksamma fiskemetoder. För att skydda havets känsliga ekosystem guidar servisen oss till en ny, hållbar tallriksmodell och påminner oss om de frågor vi bör ställa innan fisken hamnar på fatet.

Eric Svensson

Botten

Med vaser av blålera vill jag uppmärksamma problemen med bottentrålning av fisk i världshaven. Omkring 15 miljoner kvadratkilometer havsbotten bottentrålas varje år och orsakar enorm skada på djur- och växtliv.

Gabriel Fager Ferrari

Finns i Östersjön

Du kanske redan vet att Östersjön inte mår särskilt bra. Men vet du varför det har blivit så, vilka konsekvenser det har fått, vad som krävs för att förebygga dem och vad du själv kan göra för att påverka?

Finns i Östersjön är ett informativt kortspel utformat för att öka medvetenheten kring de miljöutmaningar vi står inför. Spelet består av nio kvartetter som tillsammans förmedlar en överskådlig bild av Östersjöns tillstånd utifrån aspekterna; problem, konsekvens, lösning och påverkan.

Spela med vänner och familj, eller använd spelet som läromedel för att belysa de miljöfrågor som annars kan vara svåra att förstå.

Johanna Lundberg

En hälsning från havet

Vi pratar om att tänka på miljön och havet som att man gör naturen en tjänst, men egentligen är det mänskligheten som i slutändan kommer att drabbas hårdast. Vi konsumerar jordens tillgångar i en takt som inte är hållbar. På grund av vår livsstil dör arter ut, klimatet och ekosystem förändras med stora och ibland oförutsedda konsekvenser. Havet behöver inte oss, men vi behöver ett friskt, levande hav för att vi ska fortsätta leva.

Jonathan Jervelind

Det stora avloppssystemet

Om nedskräpningen av havet fortsätter i samma takt kommer det enligt uppskattningar finnas lika mycket plast som fisk i havet år 2050. Plast som äts av fisk. Fisk som äts av oss. Rörsystemet följer plastens resa från havet, in i våra kroppar. Vi har behandlat havet som ett avlopp och förändrar vi inte vårt beteende går vi en skrämmande framtid till mötes.

Kitty Schumacher

Ready
– The Seafood Detoxicator

Den globala plastproduktionen fördubblas varje årtionde. Mycket av den använda plasten hamnar till slut i haven. Många fiskar livnär sig på plankton, och mikroplast är lika litet och slinker lätt med.  Fiskar äter mikroplast och människor äter fisk. Att mikroplast har lett till en ökad dödlighet bland fisk, vet man. Men hur kommer den ökade plast-ration i haven påverka mänsklig hälsa framöver? Kommer det att vara ett privilegium att äta plastfri sjömat 2050? Och hur kommer det speglas i vår matkultur?

Ready - The Seafood Detoxicator, är en maskin som avlägsnar plast ifrån din sjömat.

Ludvig Östman

Flytfåglarna — 28 800 badleksakers odyssé

År 1992 hamnar ett lastfartyg i en storm på Stilla havet. Tolv containrar faller överbord. Innehållet – 28 800 badleksaker – börjar därmed sin resa över haven. De senaste 26 åren har de artificiella ankorna, grodorna, sköldpaddorna och bävrarna drivit med strömmarna och spolats upp på kuster världen över. Deras färd illustrerar hur en droppe (eller gummianka) i havet kan få konsekvenser på andra sidan jorden. I Flytfåglarna har jag spårat leksakerna med hjälp av personerna de berört.

Mathias Lindahl

EXPLOATERA OCH HÄRSKA

Döda zoner sprider sig i världens hav och sjöar. De orsakas av övergödning som i sin tur leder till syrebrist. Dessa platser blir till kyrkogårdar under vatten för de organismer som inte lyckas fly.

Detta är ett stort problem för människan: hur ska vi ha möjlighet att fortsätta missbruka fiskbeståndet om all fisk är utdöd? Lösningen serveras i form av MC8R-genen, som kan manipulera fiskarna till att äta mer. På det viset skulle övergödningen kunna stoppas, vilket i sin tur stoppar syrebristen.

Mitt verk illustrerar ett upprepande av hur människan betett sig i alla tider, med förslavandet av andra varelser och en naiv tilltro till tekniken som ledande teman.

Mikaela Källgren

Tack för maten

Vi är beroende av havets tjänster. Bara genom att finnas ger det oss tillgångar som bland annat klimatreglering, kulturarv, livsmedel och naturupplevelser. Därför är det viktigt att vi får förståelse för havets gåvor och uppmuntras till förändring. En duk som tas fram vid varje måltid kan skapa en diskussion runt matbordet som får oss att reflektera kring havets rikedom och hur vi ska bevara den.

Sofus Nyström

ingen titel

När påfrestningar på naturen når en viss gräns, är skadan svår att reparera. Detta kallas för en Tipping Point. Spiller du ett glas mjölk, kan glaset rätas upp, men mjölken sitter kvar i duken. Borde vi inte då gråta över spilld mjölk? Ordspråk förmedlar kortfattade budskap eller lärdomar. Många klassiska ordspråk är av metaforisk natur. De bär värderingar i sina budskap. Vad säger de om vår syn på världen och dess resurser?

Susanna Lycke

FISH OUT OF WATER

Havet är i kris, och vi måste förändra våra konsumentvanor nu, om vi ska kunna rädda det. 89% av alla vilda fiskbestånd är redan maximalt fiskade eller överfiskade. Om vi fortsätter att äta så mycket havsmat som vi gör idag – och därigenom skapa en efterfrågan på fisk och skaldjur som långt överstiger utbudet – finns risken att många artgrupper kollapsar inom en snar framtid.

Genom mitt fanzine vill jag ställa frågan: behöver du verkligen äta fisk just idag? Kanske är det dags att börja betrakta fisk som en lyxvara – något man bara unnar sig ibland.

Tilda Ragnartz

Convention on the
High Seas 2018

”På grund av att de som använder havet missköter sig måste vi dessvärre stänga ner internationellt vatten, hoppas att ni förstår och har överseende med beslutet.”

Convention on the High Seas 2018 är en uppdatering av ett internationellt FN-avtal från 1958 som reglerar användningen av haven och utnyttjandet av marina resurser.